Sunday, 17 May 2009

Human Rights Watch cảnh báo Việt Nam vi phạm nhân quyền

Tổ Chức Nhân Quyền Human Rights Watch nói rằng chính quyền Việt Nam đàn áp người gốc Khmer thiểu số hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Nhận định vừa đề cập được nêu trong một báo cáo công bố hôm qua, trong đó, Human Rights Watch nói rằng người Khmer Krom ở Châu Thổ Sông Mêkông đối diện với những giới hạn nghiêm ngặt liên quan đến tự do ngôn luận, tự do hội họp, vân vân…

Người Khmer Krom là người gốc Khmer sống tại khu vực giáp biên giới phía Tây nam. Khu vực này, người Cambodia gọi là Kampuchea Krom, hay Cambodia Hạ.

Bản tin của AFP nói rằng khu vực này trước đây thuộc Cambodia, được sáp nhập vào Việt Nam vào thời Pháp thuộc. Và chính sự sáp nhập này đã gây nên căng thẳng giữa Hà Nội và những người Khmer muốn lấy lại đất.
free programes

Read more!

0 comments:

INDIAN SONG

THAI SONG

Template by : kendhin news blog